Scroll to top

Bookmark


Tag

Bookmark: Barinški epitaf

Bookmark: Barinški epitaf

Barinški epitaf Nikola Horvat Vlastita naklada, 2017. „Da bi nastalo novo, staro mora umrijeti, a to boli.“ Bol je nešto što vas sigurno prati kad hodate…

admin June 9, 2018