Scroll to top

oceanorchids


Tag

Sad konačno znam kak' je baba trla lan!

Sad konačno znam kak' je baba trla lan!

Drveni se kotač poslušno okreće tjeran snagom moćne rijeke čije se kapi skupljaju na njegovim mahovinom prekrivenim daščicama pa padaju natrag u brzi Murin…

admin June 20, 2019