Scroll to top

kultnatura


Tag

Od Darwina do Straussa

Od Darwina do Straussa

U prvoj smo priči vidjeli što naši slovenski susjedi nude, no varaždinska strana kruga od sat vremena vožnje automobilom također ima svoje bisere i želi ih…

admin July 7, 2019
Sad konačno znam kak' je baba trla lan!

Sad konačno znam kak' je baba trla lan!

Drveni se kotač poslušno okreće tjeran snagom moćne rijeke čije se kapi skupljaju na njegovim mahovinom prekrivenim daščicama pa padaju natrag u brzi Murin…

admin June 20, 2019